Object structure
Title:

Długookresowe skutki polityki fiskalnej - badanie empiryczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Long-Term Effects of Fiscal Policy - Empirical Research

Creator:

Goczek, Łukasz

Subject and Keywords:

polityka fiskalna ; długi okres ; wzrost gospodarczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 174-185

Abstrakt:

Artykuł ten poświęcony jest ocenie długookresowych skutków polityki fiskalnej polegającej na stabilizacji cyklu koniunkturalnego. Przyjęte podejście polega na zbadaniu tych skutków za pomocą badania empirycznego. W tym kontekście badana będzie hipoteza o korzystnym wpływie stabilności polityki fiskalnej dla wzrostu gospodarczego oraz negatywnym wpływie wydatków rządowych rozumianych jako odsetek PKB. Badanie empiryczne wskazuje, że brak stabilności polityki fiskalnej, związanej z jej dyskrecjonalnością, powoduje obniżenie tempa wzrostu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: