Object structure
Title:

Pomiar struktury zadłużenia - ujęcie teoretyczne a skutki zadłużenia w praktyce samorządowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Measurement of the Debt Structures - Theoretical Approach vs. Indebtedness Effects in Local Government Practice

Creator:

Filipiak, Beata

Subject and Keywords:

JST ; struktura zadłużenia ; instrumenty dłużne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 141-151

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zasady i podejście metodyczne do pomiaru poziomu zadłużenia. Dokonano analizy poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2001-2008. Analizie poddano salda zadłużenia w podziale na instrumenty oraz na poszczególne grupy jednostek samorządowych. W części końcowej autorka wskazała na zagrożenia związane z nadmiernym zadłużaniem się jednostek samorządu terytorialnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: