Object structure
Title:

Znaczenie polityki promocji JST w procesie rozwoju i podnoszenia konkurencyjności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Meaning of the JST Promotion Policy in the Process of Development and the Increasing of Competitiveness

Creator:

Dziekański, Paweł

Subject and Keywords:

region ; rozwój lokalny ; konkurencyjność ; promocja ; wizerunek ; działania promocyjne ; środowisko a promocja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 121-130

Abstrakt:

Opracowanie programu promocyjnego JST wymaga podjęcia różnorodnych decyzji, opartej na rozpoznaniu aktualnej i prognozę przyszłej sytuacji marketingowej jednostki. Promocja jest elementarną częścią systemowego projektu rozwoju regionu. Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy. Stabilna i realizowana przez władze lokalne polityka w tym zakresie gwarantuje poprawę wizerunku miejscowości, wzrost zainteresowania turystów oraz samych mieszkańców, odkrywających nowe oblicze swojej okolicy. Promocja w gminie kreuje wobec niej pozytywne nastawienie i tworzy więź wśród społeczności lokalnej. Kształtowanie pozytywnego wizerunku JST jest jednym z podstawowych elementów współczesnych strategii marketingowych i pełni w procesie zarządzania wiele istotnych funkcji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: