Object structure
Title:

Wpływ spowolnienia gospodarczego na zdolność inwestycyjną JST

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of the Economic Slowdown on Investment Capacity in Territorial Government

Creator:

Dylewski, Marek

Subject and Keywords:

JST ; inwestycje ; rozwój gospodarczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 112-120

Abstrakt:

Spowolnienie gospodarcze, a także sytuacje kryzysowe zawsze są podstawą do zadawania pytań o skutki tych zjawisk dla poszczególnych gospodarek. Główne pytanie badawcze to jak obserwowane spowolnienie gospodarcze wpływa i może wpływać na potencjał inwestycyjny sektora samorządowego w Polsce. Opierając się na danych statystycznych z okresu 10 lat, przeprowadzono analizę zasobów, potencjału inwestycyjnego, wydatków majątkowych oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na tle zmian produktu krajowego brutto. Wnioski wyciągnięte na podstawie syntetycznych danych statystycznych wskazują na dużą odporność sektora samorządowego na skutki zmian makroekonomicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: