Object structure
Title:

Identyfikacja przejawów społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie : wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of Social Responsibility Symptoms in a Small Enterprise : Result Findings

Creator:

Sokołowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność ; małe przedsiębiorstwo ; zarządzanie społeczną odpowiedzialnością

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 129-138

Abstrakt:

Artykuł koncentruje się na identyfikacji przejawów społecznej odpowiedzialności w różnych obszarach działalności małego przedsiębiorstwa na podstawie badań empirycznych, a także na przedstawieniu uwarunkowań społecznej odpowiedzialności w tej grupie przedsiębiorstw oraz stanu wiedzy przedsiębiorców na temat ww. koncepcji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: