Object structure
Title:

Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem globalnym na przykładzie koncernu Delaval

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conditions of Global Enterprise's Management on the Example of Delaval Concern

Creator:

Piwoni-Krzeszowska, Estera ; Łakoma, Agnieszka

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo globalne ; globalizacja ; uwarunkowania zarządzania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 110-120

Abstrakt:

Zarządzanie przedsiębiorstwami globalnymi jest determinowane licznymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które są specyficzne dla poszczególnych rynków. W konsekwencji tejże sytuacji zarządzanie zakładami zależnymi w różnych państwach kształtuje się w odmienny sposób, co stwarza dodatkowe problemy koordynacji działalności i kompatybilności podejmowanych rozwiązań w zakresie zarządzania firmą międzynarodową.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: