Object structure
Title:

Czynniki zmian w zarządzaniu w administracji skarbowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors of some Changes in the Management of Treasure Administration

Creator:

Olszewska, Barbara ; Spychała, Sylwia

Subject and Keywords:

administracja skarbowa ; globalizacja ; polityka podatkowa ; harmonizacja podatków

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 85-99

Abstrakt:

Zmiany następujące w sektorze skarbowym od 2003 r. uwarunkowane są wieloma czynnikami o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. W artykule przeanalizowano najważniejsze, zdaniem autorek, makro- i mikrouwarunkowania zmian, jak również widoczne, pozytywne efekty ich uwzględniania w pracy administracji skarbowej. Do omówionych czynników zewnętrznych należą: globalizacja i procesy cywilizacyjne, dostosowanie prawa podatkowego do dyrektyw unijnych, polityka podatkowa państwa, teleinformatyzacja narzucana odgórnie, czynniki konkurencyjności urzędów skarbowych, potrzeby i wymagania społeczeństwa. Z kolei wśród czynników wewnętrznych znalazły się: racjonalizacja wydatków publicznych, potrzeby i wymagania pracowników, strategie rozwoju organizacji i informatyzacja administracji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: