Object structure
Title:

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Mergers and Acquisitions of Telecommunication Companies under Globalization

Creator:

Olszewska, Barbara

Subject and Keywords:

telekomunikacja ; fuzje i przejęcia ; globalizacja telekomunikacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 100-109

Abstrakt:

Na europejskim rynku telekomunikacyjnym obserwujemy utrzymujący się trend w zakresie fuzji i przejęć. Wybór tych strategii jest związany z deregulacją i liberalizacją rynku telekomunikacyjnego, procesami globalizacji oraz rozwojem zaawansowanych technologii i pojawieniem się innowacyjnych produktów i usług. Artykuł analizuje motywy, uwarunkowania oraz formy transgranicznych fuzji i przejęć przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Większość z nich jest świadoma, że funkcjonowanie na rynku globalnym wiąże się z koniecznością wzmocnienia swojego potencjału przez fuzje i przejęcia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: