Object structure
Title:

Zintegrowany system zarządzania w organizacji według norm ISO

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integrated Management System in an Organization Accordig to ISO Norms

Creator:

Grzesiak, Eliza ; Grzesiak, Agata

Subject and Keywords:

zintegrowany system ; zarządzanie ; norma ; jakość

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 33-42

Abstrakt:

Zintegrowany system zarządzania pozwala jednocześnie zarządzać jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, realizować zarządzanie środowiskowe, względnie zarządzanie w dziedzinie odpowiedzialności społecznej lub innymi aspektami. Proces integracji jest trudny i wymaga woli zmian, determinacji oraz znacznego wysiłku od pracowników przedsiębiorstwa. Obecnie zintegrowany system zarządzania to przyszłość, ponieważ oddzielne opracowywanie, wdrażanie oraz doskonalenie poszczególnych systemów zarządzania osobno dostarcza przedsiębiorstwu dodatkowej pracy, zaangażowania, co tym samym generuje dodatkowe koszty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: