Object structure
Title:

Zarządzanie wartością w polskich przedsiębiorstwach : mit czy fakt?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Value Based Management in Polish Companies : Myth or Fact?

Creator:

Czarnecki, Maciej

Subject and Keywords:

wartość przedsiębiorstwa ; zarządzanie wartością ; wsakźniki wartości

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 9-18

Abstrakt:

Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu kreacji wartości dla właścicieli przez polskie przedsiębiorstwa na podstawie analiz i zestawień z ostatnich dziesięciu lat. Następnie krótko przedstawia wyniki badania dotyczącego znajomości koncepcji zarządzania przez wartość wśród polskich menedżerów oraz badań dotyczących systemowego podejścia do zarządzania wartością w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska. Artykuł zakończony jest podsumowaniem rozważań w nim zawartych oraz konkluzją dotyczącą wpływu koncepcji zarządzania przez wartość na praktykę zarządzania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: