Object structure
Title:

Identyfikacja ryzyka finansowego odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy za szkody w środowisku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Identification of Legal Liability and Financial Risk of an Entrepreneur for Environment Damages

Creator:

Borys, Grażyna

Subject and Keywords:

ryzyko finansowe ; odpowiedzialność cywilna ; szkody w środowisku ; zanieczyszczający płaci

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 336-345

Abstrakt:

Artykuł omawia problematykę identyfikacji ryzyka finansowego odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy za szkody w środowisku w systemie zarządzania ryzykiem. Ryzyko to pojawia się w kontekście fundamentalnej zasady prawa ochrony środowiska - zanieczyszczający płaci. Pozwala ona na połączenie odpowiedzialności z jej rozliczalnością. W opracowaniu zaprezentowano istotę i formy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy. Wskazane zostały finansowe konsekwencje odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody w środowisku. Naświetlone zostały główne zagadnienia związane z identyfikacją ryzyka finansowego w obu tych formach odpowiedzialności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: