Object structure
Title:

Budowanie tożsamości wybranych marek samochodowych

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Building a Brand Identity of Selected Car Brands

Creator:

Majewska, Julia

Contributor:

Aleksandra Kuźmińska-Haberla. Redakcja

Subject and Keywords:

tożsamość marki ; wizerunek ; motoryzacja ; brand identity ; image ; automotive

Description:

[w:] Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze / pod red. Aleksandry Kuźmińskiej-Haberli. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 11-24

Abstrakt:

Budowanie tożsamości marki jest kluczowym elementem mogącym stanowić o sukcesie przedsiębiorstwa. Producenci samochodowi w celu oddziaływania na grupy docelowe wykorzystują takie elementy, jak m.in. kolor, symbole, nazwy czy hasła reklamowe. Pragną tym podświadomie wpły-wać na potencjalnych klientów. Dokonując przeglądu ofert samochodów osobowych wybranych ma-rek motoryzacyjnych, można wyróżnić rozmaite strategie budowania tożsamości przedsiębiorstwa. Jest to zależne od segmentu pojazdów oraz celów strategicznych firmy. Marki pragnące być postrzega-ne jako sportowe wykorzystują takie elementy, jak kolor czerwony oraz ukazywanie w działaniach mar-ketingowych elementów toru wyścigowego. Natomiast marki oferujące samochody terenowe oraz segmentu SUV wykorzystują do budowania tożsamości elementy dzikiej natury oraz odwołują się do użyteczności i wszechstronności pojazdów. Niezwykle często budowana tożsamość nie odzwierciedla realnych osiągów pojazdów ani ich specyfikacji technicznej. Celem artykułu jest ukazanie niejednorod-nych koncepcji kreowania tożsamości marki wśród podmiotów z branży motoryzacyjnej. Gwoli wypeł-nienia celu artykułu sformułowano dwa pytania badawcze: Czy definicja tożsamości marki jest jedno-rodna? Jak segment oraz cena oferowanych pojazdów wpływają na strategie budowania tożsamości marki samochodowej? Metoda badawcza wykorzystana w niniejszym artykule to analiza literatury przedmiotu. Wykorzystane dane pochodzą m.in. od producentów samochodowych oraz z literatury przedmiotu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

10.15611/2022.29.9.01

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: