Object structure
Title:

Wpływ cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych osób z niepełnosprawnością na ich aktywność turystyczną

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Influence of Personal Qualities of Disabled People on Their Tourist Activity

Creator:

Trybuś, Katarzyna

Subject and Keywords:

turystyka ; niepełnosprawność ; aktywność turystyczna ; tourism ; tourist activity ; people with disabilities ; barriers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1, s. 150-162

Abstrakt:

Celem badania przeprowadzonego przez autorkę było określenie wpływu wybranych cech (demograficznych, społecznych, ekonomicznych) na aktywność turystyczną osób z niepełnosprawnością. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety rozdawanej i elektronicznej. Analiza treści kwestionariusza umożliwiła wytypowanie pytań wskazujących na aktywność turystyczną osób z niepełnosprawnością, dla których przeprowadzona została procedura badania związków między zmiennymi a wybranymi cechami charakteryzującymi respondentów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.1.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: