Object structure
Title:

Wybrane aspekty stosowania przez przedsiębiorstwa outsourcingu finansowo-księgowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected Aspects of Application of Financial and Accountant Outsourcing by Enterprises

Creator:

Molenda, Wioletta ; Burzyńska, Dorota

Subject and Keywords:

outsourcing ; usługi księgowe ; usługi finansowe ; accounting services ; financial services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1, s. 118-133

Abstrakt:

Zagadnienie outsourcingu jest ważne i aktualne, a jego skala (i co za tym idzie – znaczenie dla funkcjonowania nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw, ale również całych gospodarek) systematycznie wzrasta. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji czynników motywujących firmy do stosowania mechanizmu outsourcingu finansowo-księgowego (uwzględniając przy tym zmienność, a jednocześnie złożoność polskiego systemu prawnego, księgowego oraz podatkowego). Artykuł zawiera część badawczą, której treść stanowi analiza wyników badań własnych, zrealizowanych z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego – techniki ankietowej, w której za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankietowy. W badaniu wzięło udział 38 osób – prezesów dużych przedsiębiorstw działających na terenie Polski, które korzystają z outsourcingu finansowo-księgowego. Ostatnia część artykułu zawiera holistyczne ujęcie rozważań będących treścią opracowania, co sprawia, że posiada ona pewne walory aplikacyjne – zarówno względem przedsiębiorstw rozważających skorzystanie z usług outsourcingu finansowo-księgowego, jak i podmiotów specjalizujących się w obsłudze finansowo-księgowej firm – chociażby ze względu na wyraźne wskazania ankietowanych w obszarze czynników decydujących o wyborze konkretnego dostawcy usług finansowo-księgowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.1.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: