Object structure
Title:

Młodzi konsumenci w społeczeństwie konsumpcyjnym – wnioski z badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Young Consumers in the Consumer Society – Research Conclusions

Creator:

Kamińska, Monika ; Krakowiak-Drzewiecka, Monika

Subject and Keywords:

młody konsument ; społeczeństwo konsumenckie ; zachowania konsumentów ; nowe trendy konsumenckie ; young consumers ; consumer society ; consumer behaviour ; new consumption trends

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1, s. 46-63

Abstrakt:

Głównym celem badania było rozpoznanie zachowań młodych konsumentów w kontekście współczesnych trendów w konsumpcji. Owe trendy zmierzają w dwóch przeciwstawnych kierunkach – konsumpcji nadmiernej i niezrównoważonej oraz świadomej i zrównoważonej. Wybór młodych konsumentów jako podmiotu badania wynikał z tego, że są oni bardziej wrażliwi na nowe trendy niż starsi konsumenci i szybciej przejmują zachowania konsumenckie od innych. Badanie miało charakter eksploracyjny i składało się z dwóch etapów. Pierwszy obejmował badanie wtórne, które posłużyło do przygotowania i przeprowadzenia badania bezpośredniego wśród wybranych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W badaniu wykorzystano metodę ankiety online. Informacje zgromadzone w toku badania wtórnego i pierwotnego pozwoliły na sformułowanie wniosku, że zachowania młodych konsumentów świadczą o zyskiwaniu na popularności konsumpcji świadomiej i zrównoważonej, choć trudno mówić o jej dominacji nad konsumpcją nadmierną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.1.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: