Object structure
Title:

Zmiany zachowań nabywców pakietów turystycznych w obliczu zagrożenia pandemią COVID-19

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in the Behaviour of Tourist Packages Buyers Facing the Threat of COVID-19 Pandemic

Creator:

Jaremen, Daria ; Michalska-Dudek, Izabela

Subject and Keywords:

impreza turystyczna ; biuro podróży ; zachowania turystów ; pandemia COVID-19 ; zachowania research Online/ Offline ; Purchase Online/Offline ; package holidays ; travel agency ; tourist behaviour ; COVID-19 pandemic ; Research Online/ Offline ; Purchase Online/Offline behaviour

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1, s. 24-45

Abstrakt:

Głównym celem artykułu była identyfikacja zmian w procesie podejmowania decyzji zakupu przez nabywców pakietów wakacyjnych pod wpływem pandemii wirusa COVID-19. Do jego osiągnięcia przeprowadzono kwerendę literatury naukowej, a także badania nabywców usług turystycznych (N =1502) dotyczące problematyki realizowania podróży przed pandemią oraz w czasie jej trwania. Dane zostały zgromadzone techniką sondażu pośredniego, tj. Computer Assited Web Interview (CAWI), a do ich analizy posłużyły metody statystyki opisowej. Uzyskane wyniki pozwoliły na pozyskanie nowej wiedzy na temat wzorców zachowań nabywców spakietyzowanych podróży turystycznych oraz wyróżnienie czterech segmentów rynku imprez turystycznych. Najliczniej reprezentowane w badaniu kategorie zachowań nabywców (łącznie blisko 95% przed pandemią i nieco ponad 92% wskazań w jej trakcie) potwierdzają rolę Internetu w procesach dokonywania zakupów przez klientów biur podróży oraz tendencję postępującej wirtualizacji zachowań nabywców na rynku turystycznym. W trakcie trwania pandemii COVID-19 w przypadku zakupu zorganizowanych imprez turystycznych zaobserwowano, iż zdecydowanie rzadziej niż przed jej wystąpieniem nabywcy zorganizowanych pakietów przenoszą do sieci cały proces zakupowy, a więc zarówno poszukują informacji na temat ofert biur podróży, jak i dokonują zakupów w Internecie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.1.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: