Object structure
Title:

Ślad ekologiczny a produkt krajowy brutto

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Ecological Footprint versus GDP

Creator:

Morawska, Dominika

Contributor:

Grześkowiak, Alicja. Redakcja ; Peterneka, Piotr. Redakcja

Subject and Keywords:

ślad ekologiczny ; wzrost gospodarczy ; produkt krajowy brutto ; zrównoważony rozwój ; zielona gospodarka ; model ekonometryczny ; prognozowanie gospodarcze ; model liniowy Holta ; ecological footprint ; economic growth ; gross domestic product ; sustainable development ; green economy ; econometric model ; economic forecasting ; Holt's linear model

Description:

[w:] Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach / pod red. Alicji Grześkowiak i Piotra Peterneka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 81-100

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badania, dla którego określono następujące cele: sprawdzenie, czy wielkość produktu krajowego brutto per capita istotnie wpływa na kształtowanie się śladu ekologicznego per capita, a także predykcję wartości śladu ekologicznego w kolejnych latach. Do realizacji pierwszego z celów zastosowano klasyczny model regresji liniowej dla zmiennych zlogarytmowanych. Wyniki pokazują, że PKB per capita istotnie wpływa na wielkość śladu ekologicznego per capita i jest to zależność stabilna w czasie. Do realizacji drugiego celu badawczego wykorzystano model liniowy Holta. Zaprognozowano wartości śladu ekologicznego per capita na lata 2018–2022. Na podstawie błędów ex post prognoz wygasłych wnioskuje się, że prognozy są dopuszczalne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2022.17.6.05

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: