Object structure
Title:

Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw azjatyckich

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Comparative Analysis of Socio-Economic Development of the Asian Countries

Creator:

Chojnacka, Joanna

Contributor:

Grześkowiak, Alicja. Redakcja ; Peterneka, Piotr. Redakcja

Subject and Keywords:

rozwój społeczno-gospodarczy ; ekonomia szczęścia ; państwa azjatyckie ; nierówności społeczne ; statystyki opisowe ; analiza skupień

Description:

[w:] Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach / pod red. Alicji Grześkowiak i Piotra Peterneka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 30-51

Abstrakt:

Celem opisanego w artykule badania jest porównanie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów azjatyckich za pomocą zróżnicowanych miar, takich jak: PKB per capita, stopa inflacji, stopa bezrobocia, poziom urbanizacji, średnia długość życia, średnia lat nauki oraz wskaźnik HDI. W analizach uwzględniono również elementy ekonomii szczęścia. Temat został podjęty, ponieważ Azja, pomimo ogromnych nierówności, jest kluczowym regionem gospodarczym w dzisiejszym świecie. Analizę przeprowadzono za pomocą podstawowych statystyk opisowych oraz analizy skupień. Kraje podzielono na sześć klastrów. Zbadano, czy poziom rozwoju gospodarczego wpływa na poczucie szczęścia. Uwzględniono także relacje przestrzenne i korelacje pomiędzy miarami. Wizualizacje danych zostały wykonane w celu znalezienia zależności między wskaźnikami i wskazania nierówności w tym regionie. Oceniono rozwój społeczno-gospodarczy krajów azjatyckich, ale niektóre analizy były ograniczone dostępnością danych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2022.17.6.02

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: