Object structure
Title:

Czynniki determinujące szansę poparcia bezwarunkowego dochodu podstawowego

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The Features Determining the Odds of Support for Universal Basic Income

Creator:

Bystroń, Kamila

Contributor:

Grześkowiak, Alicja. Redakcja ; Peterneka, Piotr. Redakcja

Subject and Keywords:

bezwarunkowy dochód podstawowy ; korzyści socjalne ; regresja logistyczna ; universal basic income ; social benefits ; logistic regression

Description:

[w:] Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach / pod red. Alicji Grześkowiak i Piotra Peterneka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 9-29

Abstrakt:

Koncepcja dochodu podstawowego rozważana jest przede wszystkim w kontekście niesionych przez niego potencjalnych korzyści i zagrożeń. W niniejszym artykule zastosowano nieco odmienne podejście do problemu i skierowano uwagę na jego zadeklarowanych zwolenników, celem ustalenia cech determinujących szansę na wyrażenie poparcia. Na podstawie danych pochodzących z ankiety przeprowadzonej wśród obywateli państw Unii Europejskiej zbudowano model regresji logistycznej, który opisuje ową szansę. Za jego pomocą ustalono, iż pewne cechy (m.in. średni poziom wykształcenia, brak pracy na pełen etat, posiadanie dzieci) wpływają na analizowaną szansę stymulująco, z kolei inne cechy, takie jak np. wiek czy płeć, nie są statystycznie istotne. Wyniki przeprowadzonych badań mogą skłaniać ku poszukiwaniu kolejnych cech wyznaczających poparcie dla bezwarunkowego dochodu podstawowego, a także mogą okazać się pomocne w wyłonieniu grup społecznych, w których dochód ten uzyskałby wysokie poparcie w ewentualnym referendum.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2022.17.6.01

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: