Object structure
Title:

Znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw sektora TSL

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Meaning of Marketing Research in Logistic Management of Enterprises in Transport Forwarding and Logistics Sector

Creator:

Wiktorowska-Jasik, Anna

Subject and Keywords:

zarządzanie logistyczne ; usługi logistyczne ; rynek usług TSL ; logistyczna obsługa klienta ; łańcuch dostaw

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 97, s. 89-95

Abstrakt:

Głównym założeniem przedstawionej w artykule koncepcji zarządzania logistycznego jest optymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. Osiąga się to przez odpowiednie połączenie sfery zaopatrzenia i sfery dystrybucji w jeden sprawny, efektywny system. W gospodarce rynkowej firmy są zmuszone do rozszerzania swojego spojrzenia na zachodzące w nich procesy logistyczne, gdyż ich koordynacja umożliwia osiągnięcie znacznych korzyści, szczególnie z punktu widzenia oszczędności. W niniejszym opracowaniu wskazano, iż decyzje w przedsiębiorstwie w odniesieniu do określania poziomu logistycznej obsługi klienta i dobom mierników są podejmowane w oparciu o wyniki badań marketingowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 97 ; Badania marketingowe –skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: