Object structure
Title:

Zmienne ukryte w analizie conjoint : identyfikacja struktury preferencji na rynku usług zdrowotnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Latent Variables in Conjoint Analysis : the Preferences' Structure Identification in Healthcare Market

Creator:

Sagan, Adam ; Rudawska, Iga

Subject and Keywords:

conjoint analysis ; zmienne ukryte ; model dyskretnego wyboru ; preferencje pacjentów ; opieka zdrowotna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 96, s. 265-274

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony zastosowaniu zintegrowanych modeli conjoint ze zmiennymi ukrytymi w analizie preferencji w zakresie wyboru ambulatoryjnych placówek opieki zdrowotnej przez pacjentów. Modele zintegrowane pozwalają na jednoczesną estymację modelu conjoint wraz z kowariantami reprezentującymi ukryte cechy konsumentów, jak postawy, wartości czy styl życia. W prezentowanym artykule oceny profili zakładów opieki zdrowotnej są wyjaśniane poprzez odniesienie do formalnych i strukturalnych wymiarów więzi relacyjnych z pacjentem oraz do jego płci (jako zmiennej demograficznej).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 96 ; Badania marketingowe – nowe wyzwania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: