Object structure
Title:

Determinanty kształtowania instrumentu pomiarowego w badaniach marketingowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of Shaping Measurement Instrument in Marketing Research

Creator:

Sojkin, Bogdan

Subject and Keywords:

projekt badań ; instrument pomiarowy ; determinanty wyboru ; mierniki ; skuteczność pomiaru

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 96, s. 73-81

Abstrakt:

Istota i cele badań marketingowych nie uległy zmianie, ale globalizacja, rozwój technologii informacyjnej oraz przemiany zachowań konsumentów wprowadzają korekty do technologii ich realizacji. Nowe rozwiązania oferowane przez technikę i technologię wykorzystywane w badaniach zmieniły ich formę, przebieg i organizację. Jednym z rezultatów tych zmian są instrumenty pomiaru w badaniach marketingowych. Standardowe instrumenty są modyfikowane bądź zastępowane nowymi - doskonalszymi i bardziej efektywnymi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 96 ; Badania marketingowe – nowe wyzwania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: