Object structure
Title:

Rynek badań marketingowych w Polsce - stan obecny, prognoza

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Marketing Research in Poland. Current Situation, Forecasts

Creator:

Wódkowski, Arkadiusz

Subject and Keywords:

badania marketingowe ; rynek badań ; PTBRiO ; wydatki na badania ; zleceniodawcy badań

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 96, s. 50-61

Abstrakt:

W roku 2008 szacunkowa wielkość rynku badań marketingowych i opinii wyniosła ponad 600 min zł, zakończył się więc on wzrostem obrotów branży badawczej na poziomie 6%, Stały wzrost jest obserwowany od 10 lat. Prognozuje się stałe jednocyfrowe wzrosty. Najbardziej znaną w Polsce firmą jest GIK Polonia (97%), ale badani najczęściej korzystają z usług MillwardBrown (56%). Co trzeci zleceniodawca prognozuje wzrost wydatków na badania, a 44% nie przewiduje zmian budżetów. Pracownicy firm badawczych zwiększyli wydajność o 20%, co jest skutkiem ubocznym kryzysu gospodarczego. W Polsce więcej wydaje się na badania face-to-face niż na wywiady telefoniczne, choć tych drugich wykonuje się więcej. Co piąta złotówka wydawana jest na badania jakościowe. Największym zleceniodawcą badań jest sektor FMCG, ale to wzrost sektora finansowego miał charakter bardziej długofalowego trendu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 96 ; Badania marketingowe – nowe wyzwania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: