Object structure
Title:

Kierunki rozwoju badań marketingowych w dobie społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Trends in Marketing Research Development in the Era of Knowledge Based Society and Economy

Creator:

Mazurek-Łopacińska, Krystyna ; Sobocińska, Magdalena

Subject and Keywords:

uwaurnkowania rozwoju badań marketingowych ; efekty badań marketingowych ; zarządzanie wiedzą ; internacjonalizacja badań marketingowych ; bdania typu emic i etic ; integrowanie metod badawczych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 96, s. 11-20

Abstrakt:

Rozwój społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy sprawia, że efekty badań marketingowych traktowane są jako dobra ekonomiczne. Wśród uwarunkowań rozwoju rynku badań marketingowych szczególną rolę odgrywają procesy globalizacji i integracji europejskiej oraz postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozwój rynku badań marketingowych należy analizować także w kontekście rosnących oczekiwań użytkowników badań marketingowych. Do głównych kierunków rozwoju badań marketingowych zaliczono ich profesjonalizację oraz internacjonalizację, a także tworzenie produktów badawczych integrujących metody ilościowe i jakościowe. Rozwój badań marketingowych wyraża się także w powstawaniu nowych form pomiaru oraz zaawansowanych metod analizy danych, bazujących na zastosowaniu technologii informacyjnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 96 ; Badania marketingowe – nowe wyzwania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: