Object structure
Title:

Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Crisis and Financial Efficiency of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Zyguła, Andrzej

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; efektywność finansowa ; giełda

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 1068-1078

Abstrakt:

Obecny kryzys finansowy stanowi poważne wyzwanie również dla polskiej gospodarki. Silne związki, które łączą naszą gospodarkę z globalnym rynkiem realnym i finansowym sprawiają, że światowe zawirowania przekładają się bezpośrednio na sytuację polskich przedsiębiorstw, w tym też spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy kryzys finansowy był czynnikiem wpływającym na efektywność spółek giełdowych? Do zbadania wpływu wymienionego czynnika na efektywność wykorzystano analizę finansową oraz metodę ANOVA, przyjmując za miary efektywności tzw. tradycyjne wskaźniki efektywności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: