Object structure
Title:

Gospodarka oparta na wiedzy i usługach - na przykładzie krajów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Knowledge-Based Economy and Services - the Example of the European Union Countries

Creator:

Węgrzyn, Grażyna

Subject and Keywords:

sektor usług ; gospodarka oparta na wiedzy ; usługi oparte na zaawansowanej wiedzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 1020-1028

Abstrakt:

Celem opracowania jest pokazanie, jak zróżnicowany jest proces postępującej budowy gospodarki opartej na wiedzy i usługach (GOW) w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Analiza obejmuje lata 2000-2008. Kraje Unii Europejskiej znacznie różnią się od siebie pod względem budowy gospodarki bazującej na wiedzy. Liderami zarówno pod względem wskaźnika gospodarki wiedzy, jak i wskaźnika wiedzy są Szwecja, Dania, Finlandia i Niderlandy. Polska gospodarka wykazuje w tym zakresie znaczne zapóźnienie. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań mających na celu zintensyfikowanie rozwoju sektora wiedzy niezbędnego do tworzenia, wykorzystywania i upowszechniania wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: