Object structure
Title:

Konkurencyjność gospodarek w świetle koncepcji rozwoju typu catching-up

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competitiveness of Economies - a Catching-Up Interpretation

Creator:

Tusińska, Magdalena

Subject and Keywords:

konkurencyjność gospodarki ; catching-up ; absorpcja technologii

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 979-990

Abstrakt:

We współczesnej gospodarce światowej konkurencyjność gospodarek doganiających oznacza ich zdolność zbliżania się do granicy technologicznej, przy czym niektóre kraje są w stanie dokonywać tego szybciej niż inne. W niniejszym artykule rozważa się istotę konkurencyjności gospodarki oraz wskazuje czynniki, które decydują o redukcji luki rozwojowej pomiędzy krajami dościgającymi a wysoko rozwiniętymi gospodarkami. Jednym z kluczowych czynników, które decydują o tempie doganiania jest umiejętność absorbowania technologii z krajów rozwiniętych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: