Object structure
Title:

Regulacja jako instrument oddziaływania państwa na gospodarkę

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regulation as an Instrument of Influence of the State on the Economy

Creator:

Szkudlarek, Piotr

Subject and Keywords:

państwo ; gospodarka ; regulacja ; telekomunikacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 927-937

Abstrakt:

Jedną z kluczowych kwestii będącą przedmiotem badań ekonomii jest skuteczność ingerencji państwa w gospodarce. W artykule skupiono się na jednym z instrumentów oddziaływania państwa na procesy gospodarowania, a mianowicie regulacji. Jej pierwotnym celem była naprawa błędu rynkowego przy założeniu zerowych koszów transakcyjnych, aby w ten sposób maksymalizować społeczny dobrobyt. W wyniku prowadzonych badań okazało się jednak, że w rzeczywistości regulacja może być przedmiotem walki różnych grup interesu, przy występowaniu kosztów transakcyjnych i asymetrii informacji. W artykule przedstawiono analizę prowadzonej polityki regulacyjnej w Polsce w świetle różnych teorii regulacji na przykładzie jednego z tzw. sektorów sieciowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: