Object structure
Title:

Metody i wyniki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methods and Results of the State Owned Enterprises' Privatization during Economic Transition in Poland

Creator:

Piątek, Dawid

Subject and Keywords:

prywatyzacja ; przedsiębiorstwa państwowe ; transformacja gospodarcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 684-695

Abstrakt:

Celem artykułu jest charakterystyka głównych metod prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce oraz ich rezultatów w okresie transformacji gospodarczej. Transformacja gospodarcza, która została zapoczątkowana w Polsce w 1990 r., oznaczała, że dominująca do tej pory własność państwowa musiała zostać zastąpiona przez własność prywatną, a więc niezbędne stało się podjęcie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zarazem sukces transformacji gospodarczej jako całości uzależniony był od sukcesu prywatyzacji. Wdrożony w Polsce model prywatyzacji zakładał wykorzystanie wielu metod przekształceń własności państwowej w prywatną. Wyniki prywatyzacji zdają się potwierdzać, że była to właściwa decyzja, która pozwoliła dostosować wykorzystywane metody przekształceń własnościowych do specyfiki prywatyzowanych przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: