Object structure
Title:

Zmiany na rynku pracy w Polsce w latach 1990-2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Changes in the Polish Labour Market between the Years 1990 and 2008

Creator:

Niewiadomska, Anna

Subject and Keywords:

rynek pracy ; bezrobocie ; aktywność zawodowa ; wskaźnik zatrudnienia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 656-672

Abstrakt:

Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja zmian, jakie zaszły na polskim rynku pracy w latach 1990-2008. Fakt, że w 1989 r. Polska rozpoczęła przejście z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej spowodowało radykalne zmiany w funkcjonowaniu całej gospodarki narodowej, w tym rynku pracy. W badanym okresie zmieniła się struktura pracujących według sektorów własności, jak również sektorów ekonomicznych gospodarki. Przedstawiono jak zmieniała się aktywność zawodowa ludności powyżej 15 lat oraz stopa bezrobocia. Na końcu zwrócono uwagę na kilka istotnych problemów polskiego rynku pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: