Object structure
Title:

Usługi turystyczne a wirtualizacja na internetowych rynkach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tourist Services and Virtualization on the Internet Markets

Creator:

Mroczek-Czetwertyńska, Agnieszka ; Czetwertyński, Sławomir

Subject and Keywords:

usługi turystyczne ; internet ; teoria kosztów transakcyjnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 646-655

Abstrakt:

W niniejszym artykule podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn dynamicznego rozwoju sprzedaży usług turystycznych poprzez Internet. W pierwszej części artykułu określono typ usług turystycznych, których obrót dokonuje się w Internecie. Przedstawiono również różnice między tego rodzaju produktem a produktem wirtualnym, będącym charakterystycznym dla transakcji internetowych. W części analitycznej posłużono się teorią kosztów transakcyjnych dla teoretycznego wyjaśnienia przyczyn dynamiki rozwoju internetowego rynku opisywanych usług.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: