Object structure
Title:

Peryferyjność jako przedmiot zainteresowania polityki regionalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Peripherality as the Subject of Regional Policy

Creator:

Miszczuk, Andrzej

Subject and Keywords:

peryferyjność ; rozwój regionalny ; polityka regionalna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 637-645

Abstrakt:

Peryferyjność jest zjawiskiem złożonym, jednak ocenianym raczej negatywnie. Możemy wyróżnić jej dwa aspekty. Pierwszy - przestrzenny, zależy od specyficznych cech środowiska geograficznego lub czynników politycznych (regiony przygraniczne), a drugi - społeczno-ekonomiczny, który jest efektem niskiej jakości kapitału demograficznego, społecznego i ekonomicznego. Peryferyjność przestrzenna jest relatywnie łatwiejsza do przezwyciężenia poprzez budowę sieci infrastruktury transportowej. Dla pokonania peryferyjności społeczno-ekonomicznej konieczne jest stworzenie społecznego systemu innowacyjnego, opartego na elementach: intelektualnych, instytucjonalnych, biznesowych i edukacyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: