Object structure
Title:

Regionalny wymiar przedsiębiorczości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional Dimension of Entrepreneurship

Creator:

Leszczewska, Krystyna

Subject and Keywords:

region ; przedsiębiorczość ; zróżnicowanie ; rozwój regionalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 535-547

Abstrakt:

W artykule przedstawiono podstawowe czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości w regionach: ekonomiczne, kulturowe, organizacyjne i instytucjonalne. Omówiono teorie rozwoju regionalnego, które objaśniają możliwości aktywizacji przedsiębiorczości w regionach i bariery hamujące ten rozwój. Na podstawie danych statystycznych zobrazowano zróżnicowania międzyregionalne w Polsce w zakresie przedsiębiorczości, wskazano korelacje między poziomem rozwoju gospodarczego regionów a poziomem rozwoju przedsiębiorczości. W podsumowaniu sformułowano wnioski z przeprowadzonej analizy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: