Object structure
Title:

Retransfer nadwyżki ekonomicznej w polityce wsparcia sektora rolnego w warunkach integracji regionalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Retransfer of Economic Surplus in the Agriculture Support Policy Conditioned by the Regional Integration

Creator:

Kułyk, Piotr

Subject and Keywords:

polityka gospodarcza ; interwencjonizm rolny ; rolnictwo ; ugrupowania integracyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 525-534

Abstrakt:

W artykule przedstawiono rozważania związane z oddziaływaniem procesu tworzenia i funkcjonowania regionalnych ugrupowań integracyjnych na kształtowanie polityki wsparcia sektora rolnego. Zaprezentowano zróżnicowane efekty kreowania ugrupowań integracyjnych, poszukując jednocześnie wyjaśnienia wskazanych niejednoznaczności. Zwrócono uwagę na czynniki, które - w oparciu o dotychczasowe badania - wykazują istotne znaczenie w ocenie przepływu nadwyżki ekonomicznej w procesie integracji. Przedstawiono założenia i mechanizmy retransferu nadwyżki z wykorzystaniem wskazanych mechanizmów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: