Object structure
Title:

Rekomendacje nadzorcze w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem kredytowym ekspozycji wobec gospodarstw domowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Supervisory Recommendations in Coping with Risk Exposures to Households

Creator:

Kuchciak, Iwa

Subject and Keywords:

rekomendacje nadzorcze ; kredyty detaliczne ; gospodrstwa domowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 510-524

Abstrakt:

Widoczna na przestrzeni kilku ostatnich lat wysoka dynamika przyrostu zadłużenia gospodarstw domowych, dotycząca przede wszystkim kredytów mieszkaniowych, stała się przyczyną zwiększenia ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki. Nadzór bankowy poprzez wdrażanie kolejnych rekomendacji starał się nakłonić banki do odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu regulacji zawartych w rekomendacjach nadzorczych S, S II oraz T na politykę kredytową banków.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: