Object structure
Title:

Uwarunkowania i szanse wspierania napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors and Opportunities of Supporting the Inflow the Foreign Direct Investments in Poland

Creator:

Kosztowniak, Aneta

Subject and Keywords:

zagraniczne inwestycje bezpośrednie ; kapitał zagraniczny ; rozwój regionalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 419-433

Abstrakt:

W opracowaniu rozważano główne różnice atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów. Zaprezentowano motywy wstępnego napływu ZIB do Polski na poziomie regionalnym. W artykule objaśniono, że ci inwestorzy, dla których czynniki aglomeracyjne, wiedza oraz czynniki rynkowe są ważnym bodźcem inwestowania w Polsce, skłonni byli wybierać region Mazowsza, pomimo że rozważali inne regiony. Natomiast inwestorzy, dla których istotną motywacją dla założenia firmy w Polsce był niski koszt nakładów, dostępność do siły roboczej, zasobów oraz czynniki geograficzne, preferowali inne regiony niż obszar Mazowsza. Stwierdzono, że regiony Polski różnią się istotnie atrakcyjnością inwestycyjną dla kapitału zagranicznego oraz regionalnymi charakterystykami, mając znaczenie przy wyborze głównej lokalizacji w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: