Object structure
Title:

Kompetencje Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych wobec dużych banków według projektu Ustawy o Amerykańskiej Stabilności Finansowej z 2010 roku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competence of the Federal Reserve System Towards Large Banks According to the American Financial Stability Act of 2010

Creator:

Huterski, Robert ; Huterska, Agnieszka

Subject and Keywords:

bankowość centralna ; kryzys finansowy ; stabilność finansowa ; System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 280-295

Abstrakt:

Projekt Ustawy o Amerykańskiej Stabilności Finansowej z 2010 r. zakłada radykalną zmianę uprawnień regulacyjnych Systemu Rezerwy Federalnej wobec dużych banków. Ma temu towarzyszyć gruntowna przebudowa całego systemu agend rządowych regulujących amerykański rynek finansowy, prowadząc do wzmocnienia banku centralnego i zwiększenia przejrzystości jego działania. Obawy związane z projektem to bardzo wysokie koszty jego wdrożenia, przeregulowanie i zbiurokratyzowanie systemu finansowego, potencjalny negatywny wpływ na jakość polityki pieniężnej banku centralnego, nadmierna kontrola nad bankami ze strony rządu oraz brak systemowego zabezpieczenia przed nadmierną emisją pieniądza i długu publicznego, z których wchłonięciem system bankowy może sobie nie poradzić.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: