Object structure
Title:

Kooperacja przedsiębiorstw w ujęciu syntetycznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cooperation between Businesses : Synthetic Approach

Creator:

Guzdek, Sylwia

Subject and Keywords:

kooperacja ; kooperencja ; klastry

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 265-279

Abstrakt:

Globalizacja stwarza ogromne możliwość rozwoju przedsiębiorstw. Obserwujemy tzw. wielki paradoks zarządzania, polegający na tym, że rosnąca konkurencja wymaga rosnącej kooperacji. Artykuł jest próbą syntezy najważniejszych informacji dotyczących kooperacji przedsiębiorstw. Autorka artykułu przedstawiła różnicę między pojęciami: współpraca, kooperacja, kooperencja oraz klasyfikację form kooperacji przedsiębiorstw, a w szczególności struktur klastrowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: