Object structure
Title:

Procesy kooperacji w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cooperation Processes in Innovative Activity of Enterprises

Creator:

Grzybowska, Barbara

Subject and Keywords:

innowacje ; kooperacja ; przedsiębiorstwo ; bariery współpracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 256-264

Abstrakt:

W opracowaniu scharakteryzowano współpracę przedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia wspólnych prac zmierzających do opracowywania i wdrażania innowacji. Powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw mają najczęściej charakter pionowy - dotyczą dostawców i odbiorców. Najrzadziej na partnerów wspólnych prac wybierane są podmioty z sektora B+R. Nie wszystkie firmy dostrzegają bariery, które ograniczą ich aktywność w nawiązywaniu partnerskich stosunków. Te, które deklarują istnienie takich utrudnień wskazują m.in. na brak informacji o możliwościach współpracy oraz na niską jakość ofert firm, których propozycje mogłyby się stać przedmiotem wdrożeń.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: