Object structure
Title:

Zarządzanie zyskiem w polskich spółkach giełdowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Earnings Management in the Polish Stock Market CompaniesEar

Creator:

Schabek, Tomasz ; Gajdka, Jerzy ; Brzeszczyński, Janusz

Subject and Keywords:

zarządzanie finansami przedsiębiorstw ; finanse behawioralne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 291-296

Abstrakt:

W referacie przedstawiono wstępne rezultaty badań, których celem jest testowanie występowania zjawiska "zarządzania zyskiem" w polskich spółkach giełdowych. Zbadano, w jaki sposób wartości zysków na akcję (EPS) tych spółek rozkładają się wokół progowej wartości "zero" w latach 1997-2007 oraz w jaki sposób ulegają zmianom w czasie wyniki spółek "podejrzewanych" o manipulację zyskami. Rezultaty badań wykazujące asymetrię rozkładu wokół wartości zerowej oraz relatywne pogorszenie się wyniku w roku następującym po roku, w którym spółka jest "podejrzewana" o zarządzanie zyskiem, wydają się świadczyć o tym, że zjawisko to występuje w polskich spółkach giełdowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: