Object structure
Title:

Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw należących do przemysłu elektromaszynowego (w świetle badań empirycznych)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Determinants of Capital Structure in Electromachine-building Companies. Empirical Research

Creator:

Zygmunt, Aleksandra

Subject and Keywords:

struktura kapitału przedsiębiorstwa ; zewnętrzne i wewnętrzne determinanty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 442-449

Abstrakt:

W artykule podjęto problematykę oddziaływania zewnętrznych i wewnętrznych determinant na strukturę kapitału przedsiębiorstw należących do branży przemysłu. Przeprowadzono identyfikację wpływu nieodsetkowej tarczy podatkowej, specyfiki branży, rozmiaru i dynamiki wzrostu przedsiębiorstwa, jego rentowności, unikalności produktu i kosztu kapitału na strukturę kapitału badanych przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: