Object structure
Title:

Uwzględnienie sposobu redystrybucji przepływów pieniężnych w kalkulacji wartości odsetkowych tarcz podatkowych w metodzie skorygowanej wartości bieżącej (APV)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Considering the Way of Free Cash Flow Redistribution in the Calculation of Tax Shield Interest Value in the Method of Adjusted Present Value (АРV)

Creator:

Słoński, Tomasz

Subject and Keywords:

wykup lewarowany ; skorygowana wartość bieżąca

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 309-317

Abstrakt:

W tradycyjnych metodach wyceny zakłada się brak współzależności między wolnymi przepływami pieniężnymi oraz przepływami finansowymi. Metoda APV pozwala na analizę wpływu skutków decyzji dotyczących sposobu finansowania na wartość przedsiębiorstwa. Podejście to jest szczególnie istotne w ocenie przedsiębiorstw, które w pełni wykorzystują swoją pojemność kredytową. W artykule prezentowany jest przykład przedsiębiorstwa podlegającego transakcji wykupu lewarowanego. W tego typu transakcjach o wielkości przepływów finansowych w następnym okresie decyduje zrealizowany operacyjny przepływ pieniężny w okresie bieżącym. W artykule zaproponowano sposób doboru stóp dyskonta odsetkowych tarcz podatkowych w sytuacji współzależności wolnych i finansowych przepływów pieniężnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: