Object structure
Title:

Znaczenie banków spółdzielczych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Co-operative Banks in Financing of Enterprises in Poland

Creator:

Rosa, Anna

Subject and Keywords:

banki spółdzielcze ; kredyty bankowe ; sektor niefinansowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 284-290

Abstrakt:

W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z rolą, jaka odgrywają banki spółdzielcze w finansowaniu działalności sektora niefinansowego (w tym podmiotów gospodarczych) w Polsce. Przestawiono rodzaje oferowanych przez banki spółdzielcze kredytów oraz wartość udzielonych kredytów od roku 2006 do września. 2009 r. Z uzyskanych danych wynika, że m.in. poprzez wzrost akcji kredytowej banki te stopniowo umacniają swoją pozycję rynkową.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: