Object structure
Title:

Możliwość pozyskiwania informacji o kapitale intelektualnym z raportów rocznych wybranych spółek z GPW w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Possibility of Acquiring Information about Intellectual Capital from Annual Reports of Companies Quoted on Warsaw Stock Exchange

Creator:

Rogowski, Waldemar ; Leszczyńska, Kamila

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny ; raportowanie kapitału intelektualnego ; luka informacyjna ; kategoryzacja kapitału intelektualnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 276-283

Abstrakt:

Artykuł porusza problematykę ilości, jakości oraz zakresu danych na temat elementów kapitału intelektualnego ujawnianych w raportach rocznych. Przeprowadzono weryfikację raportów rocznych spółek "nowej ekonomii" czyli bazujących w swej działalności głównie na aktywach niematerialnych, które są notowane na GPW w Warszawie. Funkcjonują w branżach: konsultingowej (DGA SA), medialnej (TVN SA) i informatycznej (One-2-One SA). Raporty rozpatrywane są w okresie kolejnych trzech lat (2006-2008). Opisany jest stan ujawnień, zmiany, jakie nastąpiły w tej kwestii w ciągu 3 lat oraz subiektywna ich ocena. Każdemu z raportów zostały nadane syntetyczne oceny w skali od 1 do 5. Na koniec przedstawiono podsumowanie wyników analizy oraz wnioski, zwracając uwagę na przyczyny i skutki istniejących braków w raportach oraz możliwe rozwiązania problemu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: