Object structure
Title:

Wpływ premii za ryzyko na opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Influence of the Risk Premium on the Efficiency of Investment Projects

Creator:

Paździor, Artur

Subject and Keywords:

koszt kapitału własnego ; premia za ryzyko ; przedsięwzięcie inwestycyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 244-252

Abstrakt:

W artykule poruszona została problematyka szacowanie premii za ryzyko oraz jej wpływu na decyzje inwestycyjne. Na podstawie zaprezentowanego przykładu przedsięwzięcia inwestycyjnego można wyrazić przekonanie, że nawet niewielkie zmiany wysokości premii za ryzyko mogą mieć wymierne skutki dla procesu planowania inwestycyjnego. Przykład ten świadczy o potrzebie pogłębionych badań nad uniwersalną metodyką szacowania premii za ryzyko w warunkach, kiedy wyznaczanie jej z wykorzystaniem znanych technik jest niemożliwe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: