Object structure
Title:

Zastosowanie modeli analizy dyskryminacyjnej E.I. Altmana, J. Gajdki i D. Stosa do prognozowania poprawności zaciągnięcia kredytu przez podmioty gospodarcze

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Use of the Models Of Discriminant Analysis By E.I. Altman, J. Gajdka and D. Stos to Prove the Correctness of the Decision of Taking a Credit

Creator:

Parvi, Rafał

Subject and Keywords:

ekonomia ; finanse ; bankowość ; kredyt ; płynność finansowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 233-243

Abstrakt:

Ryzyko kredytowe związane z kredytowaniem, inwestycji wynika najczęściej z nietrafnego przewidywania jej realizacji przez kredytowane przedsiębiorstwo. W celu minimalizacji ryzyka wśród wielu informacji o kredytowanym przedsiębiorstwie powinny znajdować się także informacje techniczno-ekonomiczne umożliwiające wykonanie zbiorczej oceny działalności przedsiębiorstwa przy zastosowaniu modelu E.I. Altmana, J. Gajdki i D. Stosa. Obydwa modele zastosowano w dwóch firmach: X i Y. Badania wykazały, że zaciągnięte kredyty w obydwu firmach przyczyniły się do poprawienia płynności finansowej. Ponadto umożliwiły firmom X i Y regulowanie zobowiązań na bieżąco, o czym świadczy dobra kondycja finansowa po udzieleniu kredytu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: