Object structure
Title:

Kapitał własny - wybrane zagadnienia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Own Capital - Selected Issues

Creator:

Parkitna, Agnieszka ; Górski, Arkadiusz

Subject and Keywords:

kapitał własny ; struktora kapitału ; rentowność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 213-223

Abstrakt:

Literatura przedmiotu szeroko i wnikliwie prezentuje różne aspekty zarządzania kapitałem własnym, co świadczy o jego wadze i istotności. Analiza struktury kapitału powinna adaptować nowoczesne narzędzia służce lepszemu jej wykorzystaniu. Oprócz danych finansowych badanej jednostki istotne jest zdefiniowanie czynników wpływających na poziom kapitałów własnych w przedsiębiorstwie, a w szczególności na ich rentowność. Świadome kształtowanie struktury kapitału własnego powinno dążyć do obniżenia kosztu kapitału. Na kształtowanie struktury kapitałów ma wpływ wiele czynników. W związku z tym należy dążyć do możliwość zrozumienia mechanizmów rządzących zależnościami pomiędzy wielkościami ekonomicznymi determinującymi rentowność kapitałów własnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: