Object structure
Title:

Ocena rentowności przedsiębiorstw w aspekcie płynności finansowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Evaluation of Companies Profitability in Terms of Financial Liquidity

Creator:

Krajewski, Mirosław

Subject and Keywords:

rentowność kapitału własnego ; płynność finansowa ; decyzje inwestycyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 153-161

Abstrakt:

Ocena rentowności prowadzonej działalności gospodarczej powinna się stać podstawą do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ale tylko po uwzględnieniu poziomu płynności finansowej. Płynność finansowa przedsiębiorstw, jako zdolność do spłaty zobowiązań aktywami obrotowymi, zależy od umiejętności zarządzania istniejącymi zasobami, a zwłaszcza aktywami obrotowymi. Tak więc szczególnie rentowność kapitału własnego urealniona posiadaną płynnością finansową jest miarą oceny zarządzania kapitałami oraz bazą do podejmowania przyszłych decyzji inwestycyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: