Object structure
Title:

Produkty ubezpieczeniowe a ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Insurance Products and Credit Risk of Mortgage Liabilities

Creator:

Kowalczyk, Patrycja

Subject and Keywords:

ryzyko kredytowe ; wierzytelność hipoteczna ; ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 141-152

Abstrakt:

Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych jest podstawowym ryzykiem, na które narażone są banki finansujące inwestycje w nieruchomości. Oprócz niego są jeszcze inne rodzaje ryzyka towarzyszące uruchamianiu kredytu hipotecznego. Banki zabezpieczają się przed skutkami ryzyka kredytowego, jak również przed pozostałymi rodzajami ryzyka, stosując różne metody. Jedną z nich jest transfer ryzyka na inny wyspecjalizowany podmiot, jakim jest zakład ubezpieczeń. Celem artykułu jest analiza zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych na rynku polskim, omówienie ryzyka będącego konsekwencją braku spłaty tych zadłużeń oraz pokazanie możliwości zabezpieczenia przed konsekwencjami realizacji ryzyka kredytowego za pomocą ubezpieczenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: