Object structure
Title:

Złoto jako rodzaj alternatywnej inwestycji w okresie zawirowań na rynkach finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Gold as an Alternative Investment in Times of Financial Markets Disturbances

Creator:

Buszko, Michał

Subject and Keywords:

złoto ; inwestycje ; instrumenty pochodne ; produkty strukturyzowane ; ETF

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 35-47

Abstrakt:

Złoto stanowi coraz bardziej popularny rodzaj inwestycji. Metal ten stosowany był do produkcji biżuterii i monet, a w XIX w. stał się międzynarodowym pieniądzem rezerwowym. Przez wiele lat cena złota na rynku światowym była stała, co pozwalało na pełnienie przez złoto funkcji środka płatniczego i przechowywania bogactwa. Zawirowania polityczne i gospodarcze lat 70. XX w. doprowadziły do uwolnienia ceny złota, a sam metal zaczął być traktowany jako zabezpieczenie przed inflacją. W XXI w. złoto stało się inwestycją portfelową, a na rynku światowym pojawiły się liczne instrumenty finansowe opierające na jego cenie. Dostęp do złota stał się tym samym powszechny. Wartość złota w latach 2002-2009 istotnie wzrosła, co spowodowało, że metal ten stał się jedną z najlepszych form zabezpieczenia kapitału w okresie kryzysu subprime.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: